0 Menu

3 Estels

18.00 / Coming Soon

Pack de 3 estels de catronet i cua de paper de color
Mides: 7cm estel / 9 cm llargada
Especificar els 3 colors desitjats
(Per tal de facilitar l'enviament, es lliura l'estel separat de la cua. L'encaix és senzill)
.....................................................................................................................
Pack de 3 estrellas de cartoncillo y cola de papel de color
Medidas: 7cm estrella / 9cm largo
Especificar los 3 colores deseados
(Para facilitar el envío, las partes de la estrella fugaz se entregan por separado. El encaje es sencillo)
.....................................................................................................................
Pack: 3 stars made by cardboard and colored paper
Sizes: 7cm star / 9cm lenght
Specify the 3 desired colors
(To protect the purchase, the two parts of the shooting star are delivered separately. Easy to ensamble)